Często pytana jestem o wykształcenie w kontekście mojej zawodowej pracy. Zawód trenera, coacha i arteterapeuty nie są regulowane w Polsce, choć coacha wpisano już na listę zawodów, o czym pisałam już na blogu [klik!]. Narzędzia pracy trenera i coacha zdobywa się głównie podczas edukacji w szkole coachingu i szkole trenerskiej, ale nie mniej - także.
Read more