Cztery główne różnice pomiędzy MindSonarem® a innymi testami [co to jest MindSonar - klik!!!!]  1.         W pełni kontekstualny. MindSonar nie mierzy osobowości. Mierzy styl myślenia w określonych kontekstach. Zakłada się, że w odmiennym kontekście, ta sama osoba wykaże się odmiennym profilem. 2.         Podłoże kompetencji. MS nie mierzy kompetencji. Narzędzie mierzy procesy, które są podłożem dla kompetencji, umiejętności, możliwości. 3.        .
Read more