Taka wiadomość, to jest dopiero wiadomość! ►►►►► Miód na serce me!    Warsztat generowania pomysłów (in. warsztat zwiekszania potencjału twórczego i/lub kreatywnego, warsztat zwiększania produktywnego myślenia), to mój autorski - zawsze krojony specjalnie na daną okoliczność i pod konkretny zestaw osób - program, którego celem jest wypracowanie w możliwie jak najkrótszym czasie szybkich i skutecznych rozwiązań dla biznesu. Jest to zestaw specjalnie dobranych.
Read more