Współczynnik α (alpha) Cronbacha: Zwykle używa się współczynnika α (alpha) Cronbacha do pomiarów testów psychometrycznych, żeby sprawdzić, czy narzędzie jest rzetelne. Współczynnik ten mierzy stopień, w jakim każde pytanie w teście jest wewnętrznie spójne, co oznacza prawdopodobieństwo, że mierzy zawsze to samo. Współczynnik α (alpha) Cronbacha powyżej 0,7 uważany jest za zgodny. Dr Lisette the Ruyter przeliczyła.
Read more