Bodźce i wynagrodzenia finansowe Z PEWNOŚCIĄ dostarczają pracownikom motywacji. Ludzie potrzebują pieniędzy, więc chcą je zarabiać. Po to chodzą do pracy! Ale czy przede wszystkim?... Czy zawsze?... Czy li tylko?... Pieniądze NIE SĄ oczywiście jedynym czynnikiem motywującym. Pieniądze motywują, ponieważ umożliwiają pośrednie lub bezpośrednie zaspokojenie wielu potrzeb, a wśród nich: Na pierwszym miejscu - zaspokajają podstawową nadrzędną potrzebę.
Read more