biz_1biz_2biz_3biz_4biz_5Ofertaoraz_1oraz_2praco_1praco_2praco_3praco_4praco_5singiel_1singiel_2singiel_3

Nasze zachowania są pochodną uczuć i emocji. A te przechodzą „dłuuuugą” drogę z obszaru myślenia nieświadomego, by stać się myślą, do której mamy dostęp, którą znamy i – względnie - rozumiemy. Mój test MINDSONAR® potrafi „dobrać” się aż tam, gdzie to wszystko się zaczyna! A ja potrafię czytać wyniki tego testu.

CO TO JEST MINDSONAR®?

Jestem certyfikowanym konsultantem narzędzia MINDSONAR®.

Od 2015/2016 roku samodzielnie prowadzę pomiary sposobu myślenia wśród klientów indywidualnych i w zespołach. Każdego roku dzięki testowi MINDSONAR® dziesiątki osób dowiadują się ode mnie, jakie jest podłoże ich zachowań, co sprawia, że mają w czymś trudność lub łatwość, jak to się dzieje, że postępują tak, a nie inaczej.

To idealne narzędzie do pracy z nawykiem. Ale nie tylko.

Od lat pracuję z różnymi testami psychometrycznymi – ale dotąd korzystałam z licencji innych trenerów. Już wiele lat temu uznałam, że czas na mnie. Długo szukałam czegoś dla siebie – i znalazłam. MINDSONAR®! Zaś ja sama znalazłam się wśród pierwszej pięćdziesiątki szkolonych Polaków – osobiście przez twórcę tego testu Jaapa Hollandera. Miałam zatem wielki zaszczyt uczyć się bezpośrednio od Twórcy i Mastera, a następnie zgłębiać tę wiedzę podczas spotkań Akademii MINDSONAR® prowadzonej przez znakomitego znawcę tematu – Tomka Zawadzkiego.

Nasze zachowania są pochodną uczuć i emocji. A te przechodzą „długą” drogę z podświadomości, by stać się myślą, do której mamy dostęp, którą znamy i – względnie – rozumiemy. Test MINDSONAR® potrafi „dobrać” się aż tam!

MindSonar® jest narzędziem, które mierzy style myślenia.

Narzędzie to zadaje pytania on-line, a w odpowiedziach poszukuje wzorców. Nie mierzy ono tego, o czym myślą ludzie, lecz w jaki sposób myślą. Na podstawie zebranych odpowiedzi generowany jest raport. Opisuje on sposób myślenia w kontekście trzynastu parametrów zwanych „metaprogramami” oraz siedmiu parametrów zwanych „kategoriami Graves`a”. Kategorie Graves`a pomagają zrozumieć, co dla ludzi jest ważne. Wszystko to razem opisuje unikalny, osobisty styl myślenia.

MindSonar® daje szeroką wiedzę na temat sposobu myślenia respondenta w konkretnym kontekście. Klient otrzymuje ponad 30 stron skryptu o sobie i solidny wykład coacha-konsultanta (jeśli jest klientem indywidualnym). Jeśli pracuję z zespołem – raport otrzymuje zwykle każdy uczestnik oraz zleceniodawca. MINDSONAR® daje bowiem możliwość wykonania tzw. metaprofilu – profilu całego zespołu, grupy ludzi i pokazuje jak myśli i jakimi wartościami się kieruje cały „organizm”, cała grupa ludzi, zespół.

mindsonar-1
46267303_1973435499404830_216507746613198848_o
IMG_20171023_125458
mindsonar-2
mindsonar-3

MOJA OFERTA Z UŻYCIEM MINDSONAR®

 1. Zapraszam na indywidualne konsultacje. Sprawdź co się dzieje – znając kilkadziesiąt czynników odpowiedzialnych za swój sposób myślenia, zyskujesz sprawczą moc wpływania na każdy z nich, swobodnego modelowania swoich zachowań – tak, aby móc działać zawsze korzystnie i swobodnie. Badanie MINDSONAR® może, ale nie musi łączyć się z sesjami coachingowymi.
 2. Zapraszam na warsztat dla 1 lub 2 osób z procesem coachingowym i testem psychometrycznym MINDSONAR® pt. „Badając swoją misję”, realizowany na licencji holenderskiego Instytutu Psychologii Eklektycznej. Jest to niezwykle skuteczny warsztat, który pomaga nie tylko odkryć i/lub doprecyzować swoją życiową misję, ale także pokazuje jak jest dana osoba gotowa do jej realizacji. Pozwala także na odkrycie co takiego należy zrobić, aby móc ją w ogóle realizować i uczynić tym samym swoje życie szczęśliwym. Najlepiej przyjść samemu lub z bliską osobą: partnerem, przyjacielem, wspólnikiem.
 3. Zapraszam na warsztaty grupowe i zespołowe. MINDSONAR® idealnie łączy się z metodą LEGO® Serious Play i kartami coachingowymi MINDSONAR® – narzędziami stworzonymi do pracy warsztatowej i coachingowej z zespołem.

UŻYTECZNOŚĆ BADANIA MINDSONAR®

 1. Poprawa komunikacji:
  • Dopasowywanie przekazu do stylu myślenia odbiorców.
  • Wzmocnienie motywacji poprzez dopasowanie przekazu do osoby odbiorcy z wykorzystaniem jej naturalnych źródeł motywacji.
  • Pomoc ludziom w komunikowaniu się w grupach i zespołach poprzez uświadamianie im istnienia różnic w stylach myślenia ludzi oraz przeszkolenie ich, w jaki sposób mogą zaadoptować się do tych różnic, aby zwiększać wzajemną akceptację i zrozumienie.
  • Wzmocnienie przekazu medialnego, czy marketingowego poprzez profilowanie grupy docelowej i umiejętne dopasowanie przekazu.
 2. Skuteczny wgląd w problemy i zasoby, czyli coaching:
  • Pomoc ludziom w zrozumieniu, na podstawie ich profili, jak to się dzieje, że w pewnych sytuacjach się blokują, a w innych rozkwitają.
  • Analiza mocnych oraz słabych stron zespołów i organizacji na podstawie profili zespołowych.
 3. Wspieranie zmiany:
  • Pomoc jednostkom i grupom w rozwijaniu stylów myślenia, które lepiej pasują do ich obecnej sytuacji.
  • Pomoc ludziom w podejściu do sytuacji, która lepiej pasuje do ich własnych stylów myślenia.
  • Ocena, czy indywidualny lub grupowy profil zmienił się po zastosowaniu coachingu lub treningu.
  • Zdefiniowanie dominującego profilu w grupie w celu sprawdzenia, który z metaprogramów należy zmienić, aby zmieniła się kultura organizacyjna.
 4. Poprawianie procesów grupowych – poprzez pomoc grupom i zespołom w wykorzystaniu dostępnych im stylów myślenia przy realizacji zadania oraz przez zdefiniowanie stylów i odpowiednie ich wykorzystanie w zespole.
 5. Rozwiązywanie konfliktów – poprzez wyjaśnienie roli różnych profili w podtrzymaniu konfliktu i nauka mówienia językiem tych profili.
 6. Projektowanie szkoleń – poprzez projektowanie rozwoju w kategoriach zmiany metaprogramów.
 7. Rozumienie kompetencji – podczas analizy podstawowej struktury konkretnej kompetencji lub zestawu umiejętności w kategoriach metaprogramów i kryteriów.
 8. Modelowanie doskonałości, czyli mapowanie stylu myślenia, który umożliwia pewnym osobom osiąganie niezwykłych rzeczy, aby uczynić te umiejętność (bardziej) możliwą do nauczenia się przez innych.
 9. Lepsza rekrutacja i selekcja:
  • Określanie stylów myślenia dominujących wśród osób, które dobrze funkcjonują na konkretnych stanowiskach. Dobieranie osób o podobnych stylach myślenia.
  • Określenie profilu kandydata, który dominuje wśród najlepszych pracowników na danym stanowisku. Wybór osób o profilach pasujących do profilu wzorcowego.

MINDSONAR® A INNE TESTY PSYCHOMETRYCZNE

Cztery główne różnice pomiędzy MINDSONAR® a innymi testami:

 1. W pełni kontekstualny. MINDSONAR® nie mierzy osobowości. Mierzy styl myślenia w określonych kontekstach. Zakłada się, że w odmiennym kontekście, ta sama osoba wykaże się odmiennym profilem.
 2. Podłoże kompetencji. MS nie mierzy kompetencji. Narzędzie mierzy procesy, które są podłożem dla kompetencji, umiejętności, możliwości.
 3. Nielimitowana liczba „typów”. Miliardy kombinacji są możliwe w procesach MS.
 4. Nie ma standaryzowanych interpretacji. MS adaptuje się do przedsiębiorstwa/instytucji: profile wzorcowe konstruowane są dla danej organizacji. Pozwólmy ludziom wyjść z pudełka: nie szufladkujmy.

RZETELNOŚĆ BADANIA MINDSONAR®:

Zwykle używa się współczynnika α (alpha) Cronbacha do pomiarów testów psychometrycznych, żeby sprawdzić, czy narzędzie jest rzetelne. Współczynnik ten mierzy stopień, w jakim każde pytanie w teście jest wewnętrznie spójne, co oznacza prawdopodobieństwo, że mierzy zawsze to samo. Współczynnik α (alpha) Cronbacha powyżej 0,7 uważany jest za zgodny.

Dr Lisette the Ruyter przeliczyła współczynnikiem α (alpha) Cronbacha pomiary MINDSONAR®, biorąc pod uwagę profile 1600 respondentów. Wyodrębniono wtedy pytania testowe, które nawet tylko minimalnie zmniejszały lub zwiększały współczynnik – pytania te zostały usunięte z testu. Spowodowało to również skrócenie testu. W tabeli poniżej znajduje się przegląd współczynników α (alpha) Cronbacha przed i po usunięciu niesprofilowanych pytań.

Metaprogram Cronbachs alpha Average Cronbachs alpha (Relevat for 3-valued metaprograms)
Proactive

Reactive

α = 0,767 α = 0,767
Tovards

Away from

α = 0,843 α = 0,843
Internal reference

External reference

α = 0,770 α = 0,770
Options

Procedures

α = 0,766 α = 0,766
Matching

Mismatching

α = 0,794 α = 0,794
Internal locus

External locus

α = 0,706 α = 0,706
Global

Specific

α = 0,835 α = 0,835
Maintenance

Development

Change

α = 0,736

α = 0,608

α =  0,757

α = 0,700
People

Activity

Information

α = 0,823

α = 0,750

α = 0,816

α = 0,796
Concept

Structure

Use

α = 0,694

α = 0,718

α = 0,799

α = 0,737
Together

Proximity

Solo

α = 0,760

α = 0,545

α = 0,860

α = 0,722
Past

Present

Future

α = 0,820

α = 0,809

α = 0,827

α = 0,819
Visual

Auditory

Kinesthetic

α = 0736

α = 0,722

α = 0,768

α = 0,742