biz_1biz_2biz_3biz_4biz_5biz_6biz_7Ofertaoraz_1oraz_2praco_1praco_2praco_3praco_4praco_5singiel_1singiel_2singiel_3

Inteligencja emocjonalna rządzi XXI wiekiem. To fakt. I jest w pełni kształtowana w każdym dniu naszego życia. Fakt. Tylko świadomość, czemu to służy pomaga w osiągnięciu najlepszych wyników. I taki jest coaching ze mną. Jestem coachem inteligencji emocjonalnej.

CZYM JEST COACHING ZE MNĄ

Coaching nie jest terapią, psychoterapią ani doradztwem. Jest wsparciem na drodze zmiany i może odnosić się do konkretnych projektów osobistych, sukcesów w biznesie albo ogólnych spraw w życiu prywatnym lub zawodowym Klienta, zwanym Coachee. W coachingu ze mną istnieje możliwość włączenia elementów szkoleniowych po uprzednim uzgodnieniu. Takie.. „korki z życia”.

Coaching ze mną to oczywiście – standardowo – moje pytania i odpowiedzi klienta, ale nie tylko. Wykorzystuję wiele metod i narzędzi, aby proces urozmaicić i uczynić go szybkim i skutecznym: karty coachingowe i terapeutyczne, klocki LEGO, płytki TRICK-LOGIC, planszowe i kostkowe gry coachingowe, i wiele innych, w tym także narzędzi opatrzonych licencją, którą naturalnie posiadam.

Oczekuję od klienta zobowiązania do otwartości i uczciwości oraz wyrażenia zgody na to, bym w jak najlepszy znany mi sposób wykorzystywała czas przeznaczony na jego coaching. Zamiar udoskonalenia i rozwoju samego siebie przez klienta stanowi tu kluczowy warunek udanego doświadczenia coachingowego. Współpraca Klienta i Coacha nigdy nie gwarantuje realizacji celów biznesowych i/lub życiowych Klienta – ich realizacja zależy od Klienta.

MOJE DOŚWIADCZENIE TEMATYCZNE

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych procesów coachingowych w zakresie tzw. life coachingu, executive coachingu oraz singles coachingu i coachingu kariery. Jestem przeciwna sztywnym podziałom na sektory coachingu – uważam, że dojrzały i zdrowy człowiek to „jedna osoba” w każdym z tych obszarów, dlatego przenikają się one wzajemnie i zawsze praca w jednym z nich oznacza – niczym efektem domina – zmiany w pozostałych.

Jestem coachem inteligencji emocjonalnej. Podczas coachingu ze mną można nauczyć się rozpoznawać emocje swoje i innych, by świadomie odtąd nimi zarządzać. By żyć lepiej, by pracować efektywnej, by tworzyć satysfakcjonujące relacje.

23334073_1518139261601125_3360737980100631445_o
23550901_1526633417418376_9123511622944876831_o
1374095_534637376617990_803818561_n
1374225_534662766615451_1209650523_n
1384323_534662353282159_1201545667_n
1391995_534662806615447_973697906_n
13584697_1051139798301076_5044914802854536971_o
13719635_1056250291123360_2279798235985737322_o
14258377_1105824062832649_1019977129641855122_o
15585342_1204556689626052_4673997384446205788_o
21034602_1450697348345317_1460488719505754334_n

BARDZO DOBRZE CZUJĘ SIĘ I MAM NAJWIĘKSZE DOŚWIADCZENIE W TEMATYCE:

 • zmiany zawodowej (awans, zmiana zawodu, zmiana pracy, zakładanie działalności gospodarczej, a także proces tworzenia organizacji i kultury firmy, w tym misji i wizji, praca w zespole itp.),
 • w zakresie tworzenia i dzielenia spółek, w tym każe likwidacji i sukcesji,
 • w sprawach relacji i konfliktów zawodowych, partnerskich, rodzinnych, towarzyskich (w tym tworzenie i podział zespołów, a także rozwody i tzw. „sprawy singli”),
 • a także w obszarze zmian w zakresie zarządzania czasem, samooceny i samodyscypliny, relacji służbowych, prywatnych i towarzyskich, blokad w komunikowaniu się, radzenia sobie ze stresem, poczuciu własnej wartości…

Nie pracuję z dziećmi ani młodzieżą, nie podejmuję się pracy w obszarach chorób onkologicznych, uzależnień oraz sportu zawodowego.

gabinet-3
13055840_257428327944894_8487760118931021457_o
13041083_257428291278231_8004071870216554346_o
gabinet-1
13041202_257428541278206_1085332714150578700_o
13048243_257428274611566_6312331074877325637_o
13071926_257428474611546_6497292841738690020_o
13112783_257428577944869_5474455330069798919_o
13308220_278818912472502_316887209827096353_o
13323769_278211992533194_2471674004292812494_o
19247951_488557214832003_8811876688455333838_n
23632029_1526509970764054_3923672146108119111_o
28616854_591577294529994_2926725760868480070_o
IMG_20160307_170639-e1457369865323
gabinet-2

JAK TRAFIĆ NA COACHING INDYWIDUALNY

 • Po prostu zadzwonić do mnie, umówić się na spotkanie (bezpłatne!), podczas którego opowiem o sobie i jak pracuję, w zamian oczekując podzielenia się sprawą, z którą potencjalny coachee trafia do mnie. Oceniamy wspólnie, czy sprawa i oczekiwania nadają się na coaching i – po wzajemnym „tak” – omawiamy warunki współpracy – w tym ilość i częstotliwość spotkań, sposób rozliczania się, podpisujemy umowę. Praca w wybranym swobodnie przez klienta obszarze tematycznym. Sesje odbywają się wtedy w moim warszawskim gabinecie lub online.
 • Otrzymawszy od kogoś voucher na coaching u mnie lub mając zgodę pracodawcy na finansowanie przez niego rozwoju osobistego – należy zadzwonić do mnie i umówić się na spotkanie. W tej sytuacji fakturę za coaching reguluje osoba trzecia lub podmiot gospodarczy (firma). W tej sytuacji tzw. sponsor zwykle nie ingeruje w proces coachingowy, najczęściej w ogóle nie kontaktuje się ze mną, a coachee pracuje coachingowo w wybranym przez siebie obszarze. Sesje odbywają się wtedy w moim warszawskim gabinecie lub online.
 • Poprzez uczestnictwo w większym projekcie coachingowo – szkoleniowym w miejscu zatrudnienia. W tej sytuacji to przełożony kieruje pracownika (albo samego siebie!) na coaching do mnie i jest to wtedy często część jakiegoś większego przedsięwzięcia HR-owego lub innego w danej firmie. Sesje obywają się w moim warszawskim gabinecie, online, albo w miejscu wskazanym przez klienta (mając na uwadze skuteczność procesu – o ile możliwe – odradzam spotkania w firmie, szczególnie w godzinach pracy). Tu,  najczęściej obowiązuje nas umowa trójstronna – podpisana przeze mnie, coachee i zleceniodawcę, która doprecyzowuje cel coachingu, na który wszyscy musimy się zgodzić i uznać za wykonalny w określonym czasie, i opcjonalnie monitorowanie postępów przez zleceniodawcę. Ewentualne raporty, które przygotowuję dla sponsora, są zawsze uprzednio akceptowane przez coachee i nigdy nie zawierają osobistych poufnych spraw, jedynie raport z postępów w dążeniu do celu, informacje o postawie i zaangażowaniu.
 • Przez Nais – system benefitów dla pracowników. Warunki dostępu według indywidualnie ustalonych zasad przez pracodawców.

MOJA OFERTA COACHINGU INDYWIDUALNEGO

  1. COACHING (W TYM TAKŻE M.COACHING, CON-COACHING, ARTECOACHING). Najczęściej potrzeba 6-12 sesji coachingowych. Pierwsze spotkanie bezpłatne. Aby przyspieszyć proces można włączyć w proces coachingowy badanie psychometryczne MindSonar®. Istnieje możliwość pomiaru efektów pracy na koniec procesu coachingowego.
  2. COACHING INTERWENCYJNY (zalecany szczególnie osobom po procesie coachingowym). Zwykle 1-2 spotkania z 1 lub 2 różnymi coachami. Koszt 350 zł netto (430,50 zł brutto) za sesję 90 minut
  3. URBAN COACHING (in. CITY COACHING) – rodzaj interwencyjnego coachingu: natychmiastowe wsparcie coachingowe – spotkanie w Śródmieściu Warszawy, w siedzibie klienta, w parku, kawiarni, przed drzwiami sądu itp.
  4. BADAJĄC SWOJĄ MISJĘ. Warsztat dla 1 lub 2 osób z procesem coachingowym i testem psychometrycznym MindSonar®, realizowany na licencji holenderskiego Instytutu Psychologii Eklektycznej. Jest to niezwykle skuteczny warsztat, który pomaga nie tylko odkryć i/lub doprecyzować swoją życiową misję, ale także pokazuje jak jest dana osoba gotowa do jej realizacji. Pozwala także na odkrycie co takiego należy zrobić, aby móc ją w ogóle realizować i uczynić tym samym swoje życie szczęśliwym. Najlepiej przyjść samemu albo z bliską osobą: w parze z partnerem, ze wspólnikiem, z przyjacielem, przyjaciółką, z rodzeństwem.
  5. BADANIE MINDSONAR® – pomiar sposobu myślenia w wybranym (innym niż misja) kontekście:
  6. BADANIE MIND SONAR® I KLOCKI LEGO® – pomiar sposobu myślenia w wybranym kontekście: 3-4 godziny pracy z coachem z wykorzystaniem metody LEGO® Serious Play i test online – Klient wykonuje go w swoim czasie, w dogodnej porze i miejscu. Na koniec Klient otrzymuje drogą mailową pełen raport ok. 25-30 stron dot. swojego sposobu myślenia w kontekście.