biz_1biz_2biz_3biz_4biz_6biz_7Ofertapraco_1singiel_3

W rodzimym biznesie obserwuję wokół coachingu zespołowego wiele nieporozumień i niskie zaufanie, mimo imponujących światowych statystyk. Odnotowują one nawet 550% zwrotu z inwestycji w coachingi (w amerykańskich firmach z rankingu Fortune1000; z badań PricewaterhouseCoopers przeprowadzonych w 64 krajach).

JAK PRACUJĘ Z ZESPOŁAMI

Z zespołami pracuję w tzw. ujęciu wielopoziomowym – i takim certyfikatem ukończenia szkoleń w tym zakresie legitymuję się.

Mam łatwość łączenia coachingu zespołowego z elementami treningu twórczości i myślenia projektowego (np. metoda Design Thinking® czy LEGO Serious Play), a także warsztatami kreatywnymi i team-buildingiem, a nawet szkoleniami merytorycznymi. Używam wielu metod i rekwizytów, a jako arteterapeuta, dodatkowo – jeśli tylko jest na to przestrzeń – zachęcam uczestników do twórczego wyrażania emocji w sposób plastyczny.

Moje zespołowe coachingi, to:

 • najczęściej interwencja w sytuacji kryzysowej,
 • ale także – coraz częściej – w ślad za najnowocześniejszymi trendami światowymi, wraz ze wzrostem świadomości społecznej i biznesowej – działania prewencyjne. Ich celem jest ograniczenie skutków okresowych spadków skuteczności pracy zespołowej.

Komu Coaching Zespołowy

Czego potrzebujesz? Czego potrzebuje Twój zespół? Czego potrzebuje Wasz projekt? Integracji wokół wspólnego celu i biegłości w generowaniu twórczych i skutecznych rozwiązań?

cz-4
cz-1
cz-2
cz-3
cz-5
cz-6
cz-9

Kiedy coaching zespołu jest potrzebny:

 • zmiany personalne w zespole lub całej organizacji
 • zmiany strukturalne w zespole lub całej organizacji
 • zmiany celów zespołu
 • budowanie zespołu – kształtowanie wizji
 • rozwiązywanie problemów i trudności (podnoszenie efektywności)
 • radzenie sobie z konfliktami

Moja rola w coachingu zespołowym (kompetencje):

 • coach – moderator
 • trener
 • konsultant (doradca)
 • model
 • mediator
 • facilitator
Coaching zespołowy to bardzo efektywny model pracy z celem, którym jest znalezienie pomysłu, pokonanie trudności, odnalezienie najlepszego wyjścia – celuje bowiem w wypracowanie optymalnych rozwiązań konkretnych ludzi, w konkretnym czasie i miejscu, na użytek konkretnej organizacji.
Coaching zespołowy, to warsztat generowania pomysłów na biznes (wyniki, relacje) – pomysłów niezbędnych do funkcjonowania każdej firmy, każdego managera i każdego przedsiębiorcy oraz każdego zespołu. To także warsztat skutkujący wyborem najlepszego spośród wygenerowanych pomysłów i wdrożenie go.
Coaching zespołowy, to zawsze praca z celem, zawsze w procesie grupowym, czasami także indywidualnym.

COACHING ZESPOŁOWY ≠ COACHING GRUPOWY

Grupa, to ludzie,  którzy coś robią razem, zebranie ich wokół jakiegoś tematu. Zespół, to ludzie, którzy coś robią razem, czego jednostka sama by nie zrobiła.

Zespół cechuje:

 • Jeden wspólny cel, który jest jasny i znany wszystkim od początku do końca
 • Każda osoba ma motywację do bycia razem (czyli uwzględnione są indywidualne interesy)
 • Każda osoba ma miejsce w zespole dobre dla niej i zespołu, odpowiednie do kwalifikacji i predyspozycji, swoich zasobów
 • Koncepcja pracy zespołu, ról, jakie mają pełnić członkowie zespołu ustalona jest pod kątem celu